Dünya Sistemi Beş Yüzyıllık mı, Beş Binyıllık mı? Pdf İndir

Dünya Sistemi Beş Yüzyıllık mı, Beş Binyıllık mı? Pdf İndir

Dünya Sistemi Beş Yüzyıllık mı, Beş Binyıllık mı?

Derlemeye katkıda bulunan yazarların çoğuna göre, çağdaş dünya sistemi son beş yüzyılın olgusu olmayıp, en azından beş binyıllık bir geçmişe sahip.Bugünkü “dünya sistemi”nin çekirdeği ilk kez MÖ 3000’de Güney Mezopotamya’da kök salmış, “hegemonya odakları” zamanla değişip gelişerek günümüze dek ulaşmıştır. Sermaye birikimi olgusu, dünya sisteminin yalnızca son beş yüzyılık değil, beş binyıllık tarihinin itici gücünü oluşturmuştur.Bu yapıt, William H. McNeill, Andre Gunder Frank, Barry K. Gills, K. Ekholm, Jonathan Friedman, David Wilkinson, Samir Amin, Janet Abu-Lughod ve Immanuel Wallerstein gibi ünlü ekonomipolitik ve tarih bilginlerinin yazılarını içerir ve bu yazılar bir akım oluşturmaya adaydır. Aynı zamanda tarihi, birçok “ulusal tarih” karalamaları ve “Avrupamerkezci bir uygarlık tarihi” taslağı olmaktan kurtarma yolunda bir girişim olarak sağlanabilir.”Dünya Sistemi” savıyla ilgili görüşleri yansıtan editörler, sonuçta Ranke’nin “evrensel tarihten başka tarih yazılamaz” yargısına katılmaktadırlar.- Alaeddin Şenel-


Bir önceki PDF olan Astronomy Geography And Navigations İn Islamic Civilization Pdf İndir başlıklı kitabı Astronomy Geography And Navigations İn Islamic Civilization, Astronomy Geography And Navigations İn Islamic Civilization e kitap ve Astronomy Geography And Navigations İn Islamic Civilization e kitap indir hakkında bilgiler verilmektedir.


Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir