Turk Ordusunun Tarihsel Kaynaklari Mevlut Bozdemir

Turk Ordusunun Tarihsel Kaynaklari – Mevlut Bozdemir: pdf indir

Mecburi askerliğin kaldırılarak profesyonel askerliğe geçilmesinin tartışıldığı şu günlerde, tartışmanın teknik boyutları dışında, askerlik sistemimizin tarihi süreci içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Böyle bir analiz, bir bakıma askeri ihtiyacın sınırlarını belirlemede de önem taşıyacaktır.

Ordunun gayesi, toplumla ilişkisi, kendisini ait hissettiği ideolojinin mahiyeti, iç ve dış düşman algılaması, dahil olduğu uluslararası savunma sistemlerinin dünya algılaması, ordunun nasıl bir askerlik modeline ihtiyaç duyduğunu da belirleyecektir.Bu girişten sonra, Türk ordusunun tarihi gelişimine ve yaşadığı dönüşümlere bakabiliriz.“Türk Ordusunun Tarihsel Kaynakları” kitabının müellifi Mevlüt Bozdemir’e göre, göçebe

Türk toplumunun hayat tarzı toplumun piramidal ve hiyerarşik bir örgütlenme modeli geliştirmesini zorunlu kılmış, yüz yıllar boyu süren Asya’dan Avrupa’ya doğru devam eden göç, bu örgütlenme biçimi sayesinde gerçekleştirilebilmişti. Yerleşik düzene geçildiğinde bu toplumsal yapı, güçlü bir askerîliğe ve merkezî bir devlet eğilimine vücut vermişti.

Bir önceki PDF olan Seydi Ali Reis Miratül Memalik pdf indir başlıklı kitabı da okumanızı öneririz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir